Tietoa meistä

Ilmatorjuntayhdistys on valtakunnallinen kohtaamispaikka kaikille ilmatorjunnasta ja ilmapuolustuksesta kiinnostuneille. Lähes 1500 jäsenen yhdistyksemme jäsenistö koostuu varusmiehistä, reserviläisistä, ammattisotilaista ja muista maanpuolustuksesta kiinnostuneista. Järjestämme vuosittain valtakunnallisia tapahtumia yhdessä paikallisosastojemme kanssa. Paikallisosastot eri puolilla Suomea järjestävät myös omaa toimintaa matkoista ja retkistä ammuntoihin, seminaareihin, näyttelyihin ja yritysvierailuihin.

Ilmatorjuntayhdistys julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää aselajin ammatti- ja järjestölehteä, Ilmatorjuntaa. Jokaisessa numerossa käsitellään mielenkiintoista ja ajankohtaista ilmatorjunnan tai ilmapuolustuksen teemaa asiantuntija-artikkelein. Lisäksi lehdessä on tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä palstoja muun muassa taktiikasta, tekniikasta sekä turvallisuuspolitiikasta ja strategiasta. Lehti jaetaan kotiin kaikille yhdistyksen jäsenille.

Ilmatorjuntayhdistyksen toiminnan taustalla on Ilmatorjuntayhdistyksen valtuuskunta. Tärkeä yhdistyksen tukija on myös Ilmatorjuntasäätiö. Yhteistyö Tuusulan Hyrylässä sijaitsevan Ilmatorjuntamuseon sekä Puolustusvoimien kanssa on tiivistä.