Alaosastot

Ilmatorjuntayhdistyksen aktiivisten alaosastojen ja kiltojen yleistiedot on viimein kerätty yhden sateenvarjon alle. Lisätietoa alaosastojen toiminnasta voit kysellä esitetyistä yhteystiedoista.

Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta ry.

Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta ry. jatkaa 11.4.1965 perustetun Tampereen Ilmatorjuntapatteriston killan perinteitä. Killan nimi muuttui Pirkanmaan Ilmatorjuntakillaksi 10.03.1983. Ilmatorjuntayhdistyksen paikallisosastoksi liityttiin 2013.

Killan toiminta-alueena on Pirkanmaan alue. Pirkanmaan lisäksi on killalla jäseniä ympäri maata, jotka osallistuvat toimintaan vaihtelevasti. Kilta vaalii Tampereen Ilmatorjuntapatteriston sekä Tampereella talvi- ja jatkosotien aikana toimineiden ilmatorjuntayksiköiden perinteitä.

Killan jäsenmäärä on noin 200.

Perinteiden ylläpitämiseksi kilta on paljastanut useita muistomerkkejä Tamperetta sotien 1939 – 1944 aikana suojanneiden ilmatorjuntayksiköiden muistoksi. Kilta järjestää jäsenistölleen yhteisiä tapaamisia saunailtojen/vast., esitelmätilaisuuksia, yritysvierailuja, muistomerkkien huoltoa, sekä juhlatilaisuuksia eri tapahtumien johdosta mm. ilmatorjunnan vuosipäivän merkeissä. Näiden lisäksi kilta osallistuu henkilöstön rekrytoimiseen ITY:n jäseniksi.

Killan vastuuhenkilöt:

·       Puheenjohtaja: Ilkka Tuomisto, ilkka.tuomisto@iki.fi

·       Sihteeri: Juhani Vesalainen, juhves61@gmail.com

·       Rahastonhoitaja: Jukka Mäkinen, jukka.h.makinen@gmail.com

Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho ry. 

Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho ry.(It-kerho) on pääkaupunkiseudulla toimiva ilmatorjunnan aselajikerho. It-kerho on perustettu 28.10.1947 Katajanokan Upseerikerholla. Jäsenmäärä vuonna 2020 on 150.  It-kerho järjestää jäsenilleen koulutus-, ja kurssitoimintaa yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus (MPK) -yhdistyksen kautta. It-kerholla on säännöllinen pistooliammunnan vuoro Töölössä. Lisäksi järjestetään aselajiin liittyviä esitelmätilaisuuksia ja retkiä. Vuosittaisiin perinteisiin kuuluvat myös herrasmieskilpailut, varvasammunnat ja joululounas. It-kerho on Helsingin Reserviupseeripiirin (HRUP) ja Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenyhdistys. It-kerho toimii myös valtakunnallisen Ilmatorjuntayhdistys (ITY) ry:n pääkaupunkiseudun paikallisosastona.

Ilmatorjuntakerhon hallitus ja toimihenkilöt:

·       Puheenjohtaja: Tomi Lavonen, puheenjohtaja@itkerho.net

·       Varapuheenjohtaja: Jorma Lahtinen, varapj@itkerho.net

·       Rahastonhoitaja: Mauno Von Fieandt, mauno.v.fieandt@netlife.fi

·       Sihteeri, tiedotus: Sakari Saikku, sihteeri@itkerho.net

·       Jäsen: Markku Yli-Perttula, markku.yp@kolumbus.fi

·       Jäsen: Matti Heinänen, matti.i.heinanen@gmail.com

·       Jäsen: Tuomo Lintulaakso, tuomo@lintulaakso.net

·       Ampumaupseeri: Timo Niiranen, timo.niiranen@gmail.com

Hämeen osasto

Hämeen osasto on perustettu 1.7.2004 ja se toimii valtakunnallisen Ilmatorjuntayhdistyksen alaosastona. Toiminta on suunnattu Hämeen alueelle, mutta siihen on mahdollista osallistua kaikkien ilmatorjuntayhdistys ry:n jäsenien.

Olemme yhdysside reserviläisten ja kantahenkilökunnan sekä liike-elämän ja puolustusvoimien välillä. Tähän liittyen järjestämme vierailuja reserviläisille puolustusvoimien tapahtumiin ja toisaalta puolustusvoimien henkilökunnalle tutustumistilaisuuksia yritysten toimintaan. Erityisesti olemme yhteydessä ilmatorjunta-aselajin varusmiehiin järjestäen heille tiedotustilaisuuksia ja muuta ohjelmaa.

Osaston puheenjohtaja on Jukka Yrjölä, jukka.yrjola@toika.com

Keski-Suomen Osasto

Puheenjohtajana toimii Marko Vanninen. vanninen.vanninen@gmail.com