Salpausselän ilmatorjuntapatteriston perinnepäivä

  • ke 1.4.2020

Hyvää SALPITPSTO:n perinnepäivää!