ILMATORJUNTA -lehden kirjoittajan ohje

Yleistä

"ILMATORJUNTA" on Ilmatorjuntayhdistys ry:n julkaisema jäsenlehti, joka toimii samalla
aselajin ammatti- ja järjestölehtenä. ILMATORJUNTA-lehti julkaisee mm. teema-artikkeleita, haastatteluja, keskustelupuheenvuoroja, tapahtumaraportteja ja kirja-arvioita sekä tietoja aselajiin liittyvistä tapahtumista ja toiminnasta.

Lehteä on ilmestynyt yli 50 vuosikertaa. Lehti ilmestyy neljänä numerona vuodessa ja sen painosmäärä on noin 2000 kappaletta. Lehti jaetaan yhdistyksen jäsenille. Jäsenistön lisäksi lehteä jaetaan laajasti yhdistyksen ja aselajin sidosryhmille sekä maanpuolustuksen muille vaikuttajille. Lehti julkaistaan jälkikäteen myös internetissä (www.ilmatorjunta.fi).

Lehti toimitetaan vapaaehtoisvoimin eikä se ole irtonumeromyynnissä, vaan sitä julkaistaan
jäsenmaksuvaroin sekä mainostuloilla ilman taloudellisen voiton tavoittelua. ILMATORJUNTA -lehti ei maksa jutuista kirjoituspalkkioita. Lehden päätoimittaja arvioi vuosittain lehdessä julkaistut jutut ja tekee yhdistykselle esityksen kirjoittajastipendeistä. Ne jaetaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä ansioituneille kirjoittajille takautuvasti.

Ohjeita kirjoittamista suunnitteleville/ohjaaville

Kunkin lehden tiedoissa on ilmoitettu seuraavan numeron teema. Yleensä teema löytyy
päätoimittajan palstalta. Artikkelin kirjoittamisesta on aina hyvä sopia etukäteen numeron
päätoimittajan (teemajutut) tai lehden toimituskunnan jäsenen (palstat) kanssa. Ennen lopullisen
artikkelin lähettämistä lehteen varmista yhteyshenkilöltäsi, että artikkeli täyttää sille asetetut
odotukset ja vaatimukset.

Seuraavassa on joitain kirjoittamista helpottavia neuvoja:

Kirjoituksen pituus:

 • Sovi jutun pituus ennen kirjoittamista numeron päätoimittajan tai jutun tilaajan kanssa.
 • Artikkeleiden ja laajojen raporttien pituus noin 2-5 valmista sivua, väliotsikoita 2-3/sivu, kuvia
  yksi/sivu tai vähintään yksi/aukeama.
 • Kommentit, puheenvuorot, arvostelut ja pienet tapahtumaraportit tulee tiivistää yhdelle-kahdelle
  sivulle kuvineen.
 • Yksi sivu on noin 3000 merkkiä, eli noin 300 sanaa. Mutta älä huolehdi pituudesta liikaa, juttua
  muokataan tarpeen mukaan toimituksessa ja taitossa.

Artikkeleiden kirjoittaminen

 • Otsikko: On kiinnostava, lukijaa houkutteleva, informatiivinen, mahdollisemman konkreettinen ja kertoo lyhyesti mitä juttu sisältää. Toimitus muokkaa otsikoita.
 • Johdanto-osa (ingressi): Tiivistää kiinnostavimman tiedon artikkelista ja houkuttelee otsikosta kiinnostuneen lukijan jatkamaan lukemista. Pituus 300-500 merkkiä eli pari kolme lausetta. Leipätekstiä ei aloiteta väliotsikolla.
 • Kirja-arvion alkuun tulee otsikko ja sen alle tiedot kirjasta (teoksen nimi, kirjoittajan/toimittajan
  nimi, kustantaja, julkaisupaikka ja -vuosi, sivumäärä).
 • Raportoitavista tapahtumista (esim. seminaarit ja leirit) kerrotaan tapahtuman koko nimi, järjestäjä,
  ajankohta ja paikka.

Väliotsikot

 • Noudattaa samaa linjaa kuin pääotsikko. Kertoo alla olevan kappaleen pääasian ja on
  mahdollisemman konkreettinen. Älä numeroi tai lihavoi väliotsikoita. Vältä ylipitkiä kappaleita.

Teksti

 • Kirjoitusten on oltava selkeää ja yleistajuista suomea. Turhien sivistys- ja ammattisanojen sekä ns.
  hallintokielen käyttöä on vältettävä.
 • Asiaan voi käydä suoraan, laajoja johdatuksia ei tarvita.
 • Käytä "fakta-laatikoita" tai taulukoita, jos kerrot paljon esimerkiksi numerotietoa. Näiden taulukoiden ulkoasua muokataan taiton yhteydessä, joten älä murehdi muotoilusta.
 • Voit kirjoittaa tekstin millä tahansa yleisellä tekstinkäsittelyohjelmalla. Jos kirjoitat 1-
  rivivälillä, kirjasinkoko 12 pistettä, kirjasinlaji Times New Roman niin helpotat työtämme.

Kuvat

 • "Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa". Kuvia siis tarvitaan jutun luettavuuden lisäämiseksi.
 • Hyvät kuvat ovat toiminnallisia ja tukevat artikkelin sisältöä. Kuvituksesta kannattaa neuvotella
  toimitussihteerin tai jutun tilaajan kanssa.
 • Päätoimittaja voi avustaa kuvien hankkimisesta Puolustusvoimien kuvapankeista jne, mutta hän tarvitsee tiedon kuvatarpeesta sekä sinun ideoitasi. Tarvittaessa päätoimittaja skannaa paperikuvat elektronisiksi kuviksi. Tekstiin voi merkitä kuvion tai kuvan sijoituspaikan sekä haluttavan kuvatekstin.
 • Laita kuvat mieluiten kokonaan erilliseksi tiedostoksi. Nimeä kuvat tunnistettavasti, esim. "kuva1". Liitä kuvateksteihin/kuviin perustiedot; nimi/nimet ketä kuvassa on, haluamasi kuvateksti ja kuvaajan/muun kuvan tekijänoikeuden haltijan nimi. Varmistu että kuvan saa julkaista.
 • Sähköisessä muodossa tulevien kuvien osalta huomattavaa:
  - Kuvan tarkkuus vähintään 180 dpi (iso koko, selkeä kuva)
  - Pienet, yksityiskohtaiset jne erottelua/suurennusta vaativat kuvat 300 dpi
  - Kuvan koko vähintään lehteen tulevan todellisen koon suuruinen, mielellään RGB tai JPG
  -muodossa.
  Huom! Internetistä otetut kuvat eivät sovellu hyvin lehtijulkaisuun, elleivät kuvat ole tarkoitettu
  esim. pressi-kuviksi. Periaatteessa tavallisia internet-kuvia voidaan käyttää, mutta kuvat toistuvat
  lehdessä erittäin pieninä ja huonolaatuisina. Lisäksi internetistä otettavan materiaalin
  tekijänoikeudet tulee ottaa huomioon. Mutta jälleen; huonokin kuva on parempi kuin pelkkä
  tekstisivu.

Lähdeviitteet

 • ILMATORJUNTA-lehti ei ole tieteellinen julkaisu. Sen vuoksi lähdeviitteitä ei yleensä mainita
  tekstin sisällä. Tekstissä voi tarvittaessa mainita teoksen, joka liittyy oleellisesti kirjoittajan
  sanomaan. Artikkelin loppuun on kuitenkin hyvä sisällyttää tärkeimmät lähteet mm
  plagiointisyytösten välttämiseksi.

Materiaalin toimitus, vastuu ja oikeudet, korvaukset

 • Toimita aineisto sovitun aikataulun mukaisesti. Jokaisessa lehdessä on seuraavan numeron aineiston viimeinen jättöpäivä, jota tulee noudattaa ellei asiasta ole erikseen muuta sovittu.
  Aineisto lähetetään päätoimittajalle ensisijaisesti sähköpostin välityksellä tai levykkeellä/CD:llä.
  Kuvat voit toimittaa paperikuvana tai sähköisessä muodossa. Kuvat voivat olla mustavalkoisia tai
  värillisinä.
 • Aineistoon on liitettävä seuraavat tiedot: kirjoittajan nimi, arvo/oppiarvo, virka-asema,
  alayhdistyksen/joukko-osaston/ toimipaikan nimi ja osoite sekä kirjoittajan osoite, puhelinnumero
  ja sähköpostiosoite. Kirjoittajan tiedoista julkaistaan jutun yhteydessä vähintään nimi ja
  arvo/asema. Myös kirjoittajan kuva julkaistaan, jos se on saatavilla.


Materiaalin käsittely, vastuu ja oikeudet, korvaukset

 • Kaikki lehteen tulevat tekstit käsitellään ennen painoon lähettämistä. Otsikoita ja tarvittaessa
  jutun rakennettakin muokataan ja tekstiä tiivistetään. Suuremmista muutoksista neuvotellaan
  kirjoittajan kanssa. Julkaistavien kirjoitusten toimituskäsittelyyn sisältyy tekstin ja kieliasun
  tarkistus, mutta on toivottavaa, että kirjoittaja alun perin pyrkii viimeistelemään kirjoituksensa
  mahdollisimman hyvin.
 • Kirjoittaja on vastuussa tekstistään ja hänellä on siihen tekijänoikeus. Pääsääntöisesti tarjotun
  tekstin tulee olla ennen julkaisematon, aiemmista julkaisuista on ehdottomasti kerrottava.
  ILMATORJUNTA-lehti ei vastaa sopimatta lähetettyjen kirjoitusten ja kuvien säilyttämisestä eikä
  palauttamisesta. Sovitusti toimitettu tärkeä alkuperäismateriaali palautetaan automaattisesti ja muu
  aineisto sitä pyydettäessä.