Hämeen osasto

Hämeen osasto (HÄMOS) on Ilmatorjuntayhdistyksen paikallisosasto. Osaston tärkein sidosryhmäkumppani on Helsingin ilmatorjuntarykmentti Parolannummella. Osaston pääkohderyhmät ovat reservin ilmatorjuntahenkilöstö ja Helsingin ilmatorjuntarykmentin henkilöstö, joiden välistä vuoropuhelua osasto aktivoi. Käytännön toimintatapoja ovat harjoitukset, retket, vierailut, seminaarit, esitelmätilaisuudet ja kokoukset. Toiminnassaan osasto toteuttaa yhdistyksen tavoitteita sekä pyrkii toimimaan osaltaan Helsingin ilmatorjuntarykmentin yhdyssiteenä ympäröiviin maakuntiin ja siellä asuviin ilmatorjuntahenkilöihin sekä yrityksiin.

Tapahtumia:

  • Hämeen osaston vuosittaiseen toimintaan kuuluvat seuraavat tapahtumat:
  • Kokelastilaisuus HELITR:n kokelaille ennen jokaisen saapumiserän kotiutumista
  • Kunnostautuneimman HELITR:n kokelaan palkitseminen kunkin saapumiserän ylentämisjuhlassa
  • Teollisuusvierailu
  • HELITR:n yksiköiden päällystön kanssa järjestettävä toiminnan linjauspalaveri
  • Koulutusyhteistyö MPK:n kanssa.

Katso tulevat tapahtumat täältä!

Ota yhteyttä osastoon täältä!